Mustafa TAVUS: Zilhicce Ayının İlk On Günün Bereketi

mustafatavus

Hz. Allah fecir suresının ikinci ayındakinde ehemmiyetine binaen üzerine yemin ettiği ayın İlk on günü çok kıymetli günlerdir. “Şereful mekan bil Mekin” yanı bir mekanın şerefi o mekanda oturan dandır kaidesince  bu on gün de şerefini hac menasikinden almaktadır . O kutlu mekanlarda olmasan dahi  buralardan  tefekkür  ederek  mutlu olma günleridir.

Bir  Müslüman manen nemalanacağı  gün ve geceleri  bilip ganimete çevirmesi gerekir.  hz peygamber buyuruyor hiç bir salih amel bu günlerde yapılan  amellerin yerını tutmaz  bu ifade üzerine sahabe sordu ya resülellah cihat da mı  efendımız evet cihad dahi bu günlerde yapılan salih amellerin yerını doldurmaz ancak bir adam Cihad  için caniyle ve malı ile  çikar fakat geriye dönemez ise bunun ulaştiği makam müstesna. büyürdü .

Bu on günün gündüzleri oruç  tutarak gecelerınde ibadet ederek ihya eden her  ihya ettiği gün  bir kadır gecesı sevabına ulaşacaği yine efendimizın beyanı ile bildirilmiştir.

Özellikle arafa  günü ve gecesi bir yıllık  geçmiş ve gelecek hatalara keffarettır.

Ahirettekilerın pişman oldukları  amellerle  hayatı israf etmeden  gekleceğe iyi yatırım yapalım.

Zilhicce  ayımız, ilk on günümüz, arefede bayramımız mübarek olsun, kurbanlarımızı Allah kabul eylesın. Amin.