Mustafa TAVUS: Müslümanın Engelliye Bakışı

mustafatavus

Hz. Peygamber (S.A.V.) engellileri topluma kazandırmaya çalışmıştır. Bunun ötesinde engellilerin toplumdan istisalerini toplumun da engellilerden istifadelerini ön görmüştür. Görme engelli olan Abdullah B. Ummu mektumu mecidi nebevide muhessim olarak görevlendirmiş. Veda haccı, uhud savaşı dahil efendimiz Medine dışına çıktığında on üç defa Medine de kendi yerine vekil bırakmıştır. Hicretten önce Kur-an öğretmeni olan Ummu mektumun şahsında Hz. Peygamber (S.A.V.) bütün görme engellileri onure etmektedir. Ayrıca ortopedik özürlü olan Mohaz B. Cebeli, Yemene vali tayin etmesi görme engellilerin ısrarla cemahata davet edilmeleri, engellileri topluma kazandırma hedefi ortaya koymuştur. Bu nedenle bizlerde engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata katılmaları için hayatı onlara kolaylaştıralım.

Both comments and pings are currently closed.