Hafızlık İcazet Merasimi

icazet-toreni-resim-1

Rize İl Müftülüğünce Rize Kur’an Kurslarında yetişen erkek ve kız hafızlarımıza icazet merasimi düzenlendi.
Bu merasime Pınarbaşı Kız Kur’an Kursu olarak 8 hafız ile iştirak ettik. Sınavlarında başarı gösteren hafızlarımız kursumuzda ummalı bir çalışma ile yetiştirildi. Yetiştirilmelerinde emekleri geçen, yardımları dokunan, hayır ile yad edeceğimiz bütün din kardeşlerimize şükranlarımızı arz ediyor, bu şerefli tabloyu bizlere nasip ettiği için Cenabı Hakka şükrediyoruz.

Ehlince malum bir hafızın yetişmesi kolay bir olay değildir, bu işi başarmak için gayret gösteren talebelerimize, hocalarımıza, anne ve babalarına şükranlarımızı arz ediyoruz. Hedefimiz, projemiz, planımız, arzumuz ve azmimiz yetiştirdiğimiz hafızlarımızı gelecek adına İslam’a hizmet etmek, asıl mesele bundan sonra başlıyor. Amacımız talebelerimizi dini ilimlerle, şer-i ilimlerle yetiştirerek hizmete hazır hale getirmektir.

Zamanın her türlü mani müeyyideleri karşısında, arzu ettiğimiz hizmet tablosunun tahakkuk etmesi güçtür, fedakarlık isteyen bu neticenin halli için anne, babaya iş düşmektedir. İşin manevi yönünü öne alarak, evladının İslam’a hizmetteki hayatının Ahretteki neticesine inanarak hareket etmeleri gerekir. Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) beyanıyla, başlarına taç giydirilecek, efradı ailesinden 10 kişiye şefaat etme salahiyeti verilecek bir evlat sahibi olma inancı ile meseleye bakmalı.

Kursumuzda ki tedrisat Rize Müftülüğü’nün denetimi altında devam etmektedir. Buna göre sınava giriş, hafızlığa geçiş bu denetimin tespiti neticesinde olmaktadır. Eğitimin kalitesi için de şart olan bu husus, kursumuzda eğitimin kalitesini ortaya koymuştur. Gelecek adına daha başarılı hizmetlerin artarak devamını diler, hizmette emeği olanlara şükranlarımızı arz ederiz.

Kendilerinden iftihar ettiğimiz hafızlarımızın isimlerini yad ediyoruz;

1) Seda Nur ŞENER
2) Ayşegül ARI
3) Büşra KETENCİ
4) Gülcan BİŞMİŞ
5) Ebru KUK
6) Serap AKDAŞ
7) Sümeyye KÜÇÜK
8) Eda Nur ŞENER

icazet-toreni-resim-1

icazet-toreni-resim-2