Köşe Yazıları

Mustafa TAVUS: Nefisle Mücadele

mustafatavus

İnsanı eşrefi mahluk yapan ala İlliyyun e çıkartan insanın nefsi ile mücadeledeki kazancındaki faalıyetıdır. Bu mücadelede en önemli silah ise zikirdir.bunun içindir ki cenabı mevla kuran kerimde   zikir kelimesi takriben 250 den fazla yerde zikredilmiştir  ahzap suresı 41. ayette ey iman  edenler Allahi çok zikrediniz. buyuruyor  bu emir ala Yaradanın emri vucup ifade eder  çünkü bir maki-nanın mucidi  teferruatını iyi bildiği  için kullanma kılavuzunda kullanma usulun zarar ve faydalarını bildirmiştir . bır hadis şeriflerinde yüce nebi aleyhısselam şöyle buyuruyor zikir ehlinin ganimeti cennettir bu hadisi şeriften anladığımız şey hazretı peygamber insanların akıllarının alacağı şekilde konuşan ve konuşmayı emreden yüce nebi burada ganimetten bahsediyor ganimet harpte mücadele neticesinde kazanmanın neticesinde düşman mallarının kazananlara taksimatı dır.Bu ganimete ulaşmak için mücadele gerektiği gibi manevi ganimet olan cennete ulaşmak için nefse karşı zikirle mücadele etmek yine peygamber zışan efendimiz bir harpten dönerken küçük bir harpten büyük bir harbe dönüyoruz ıfadesı neticesinde sahabe çatlayan ayaklarıyla yorgun ses soluklarıyla meselenin vuzuhu için sordular ya rasulaallah döneceğimiz o mücadelen yeri neresidir efendimiz aleyhisselam biz insanlarla mucadeleden dönüyoruz bu harpte öldürülen şehit oluyor ama nefis le mücadeleye dönüyoruz nefisle mücadelede kaybeden cehennemlik olur nefisle mücadelede kazanan ganimet olarak cenneti bulur .Ganimete bakıp mucadelenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu idrak etmeliyiz .Efendimizin allahım beni göz açıp kapatıncaya kadar zaman diliminde bile beni nefsimin elinde bırakma bu  dua ile dua ediyor ve nefisle mücadelede başarılar diliyorum.